Loại hình doanh nghiệp:Nhà sản xuất
Đại lý
Công ty Thương mại
Năm thành lập:1997
Doanh thu hàng năm:>5000.000
Thị trường chính:Bắc Mỹ
Nam Mỹ
Tây Âu
Đông Âu
Đông Nam Á
Xem một số khách hàng của chúng tôi

Tôi muốn nói rằng băng của bạn rất tốt. Cảm ơn bạn cho tất cả các đề nghị của bạn, sau khi dịch vụ bán hàng cũng tốt.

Ông Benjamin
Nhà
Tất cả sản phẩm
Về chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Yêu cầu báo giá
Thay đổi ngôn ngữ